Световната банка порица правителството за разхищение на средства във ведомствените станции

Без категория
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Загубите са за милиони левове и държавата трябва да се оттегли от тях, сочи последният доклад на Световната банка.

Нов доклад на Световната банка изнесе данни какъв е мащабът на почивните станции на българските институции и колко плащат данъкоплатците за това удоволствие на държавните служители.

Изследването обхваща общо 115 обекта с представителни и социални функции, почивни станции и обекти за обучение.
Докладът сочи като пример нощувка от 5 лева на човек.

Символичното заплащане осигурява Министерство на регионалното развитие за чиновниците си в почивните си бази.
В тези на МВР пък средните цени на нощувка са 7,50 лв. на човек.

Според доклада, 83% от тези имоти генерират загуби, които са средно 230 хил. лв. на съоръжение през 2016 г.
За проверените 115 бази загубите са 22 млн. лв. за малко над 10 хил. легла.

Сред една от базите с големи загуби е резиденцията на Министерски съвет “Евксиноград”.
Тя има годишна загуба от 700 хил. лв.

Почивната станция на МВР “Лазур” в Несебър е отчела загуба от 600 хил. лв. през 2016 г.

Разбира се, това са само малка част от подобните държавни обекти, но проблемите, изведени в анализа, са красноречиви:
Стратегически: липсва цялостна държавна политика или визия за управлението на обектите с представителни и социални функции.

Финансови: обектите генерират големи загуби за държавния бюджет.
Икономически: тъй като работят на цени, по-ниски от пазарните, обектите представляват конкурентно предизвикателство за частните туристически обекти.
Управленски: обектите се управляват от държавни служители без специализирани познания или умения в областта на управлението на собствеността и туризма.
Социални: тъй като почивните станции се стопанисват от отделни министерства, няма равни достъп до обектите за всички държавни служители.
Свързани с прозрачността: няма оперативна информация за целите на сравнителен анализ, тъй като обектите не са задължени да прилагат общо приетите счетоводни практики и не публикуват годишни финансови отчети.
Оценката на загубите разкрива, че 83% от имотите генерират загуба.
Изследването представя и някои доста любопитни наблюдения:
Някои от държавните обекти работят без валидни сертификати за категоризация, а има и такива, които изобщо не са категоризирани.
Няма яснота защо определен имот с представителен и социален характер е класифициран като публична или частна държавна собственост. Класификацията изглежда донякъде произволна.
Само една трета от изследваните администрации събират и анализират данни за удовлетвореността на клиентите, но 2/3 от останалите смятат, че подобна информация би била полезна.
Храната се предлага без надценка или на загуба.
Много от обектите са достъпни за външни посетители (т.е. не за придружители на служителите), които плащат от 15% до 100% над стандартната ставка за служителите. Въпреки че цените, заплащани от външните посетители, са по-високи, те са по-ниски от пазарните цени и не покриват обичайните разходи по експлоатацията на обектите. По този начин ведомствата на практика субсидират почивките и външните гости на обектите.
Ведомствата нямат изискване администрациите да използват приоритетно обектите с представителни и социални функции за провеждане на срещи, семинари, конференции, форуми и т.н. Така те плащат допълнително за наемане на частни зали (в хотели, центрове и т.н.), въпреки че разполагат с необходимите помещения и техника.
Възлагането на външен изпълнител на цялото или част от управлението на собствеността не е обичайна практика сред участващите администрации. Само 5% от администрациите са възложили управлението на обектите на друго юридическо лице.
Най-ниските отчетени цени за нощувка са в почивна база на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – 5 лв. на човек на вечер, и в базите на МВР, където средните цени на нощувка са 7,50 лв. на човек.
Резиденция „Евксиноград“ на Министерски съвет отчита годишна загуба от близо 700 000 лева. Почивната станция на МВР „Лазур“ в Несебър е отчела загуба от почти 600 000 лв. през 2016 година.
Докладът съдържа и редица препоръки за подобряването на управлението на имотите като изготвяне на стратегия за управление, централизиране на управлението и т.н. В крайна сметка, обаче, основният извод е, че държавата трябва постепенно да се оттегли от дейностите по поддръжката и управлението на ведомствени почивни бази.
В заключение може да се използват два цитата от доклада:
„Дейността на почивните станции е неефективна и е източник на финансови загуби.”
и
„Управлението на обекти за настаняване на туристи не е типична функция на правителството. Правителството следва да се съсредоточи върху предоставянето на основни обществени услуги, вместо да се конкурира с частния сектор за предоставянето на нещо, което в същността си е частна стока.”

Източник: Институт за пазарна икономика

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар