Сдружение „Добродетелната дружина“ призоваха президентът Румен Радев да се намеси и поиска Оставките на правителството за това, че са погазили Конституцията с решението си и подкрепата за Истанбулската Конвенция

Без категория
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:
До
Президента на Република България
ГЕНЕРАЛ РУМЕН РАДЕВ
В Ъ З В А Н И Е
от
Сдружение „Добродетелната дружина“,
чрез Председателя си Веселин Панчугов
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Конституционнният съд на основание чл.149, 1, т. 4 от КРБ с решение № 13 от 27 юли 2018 г. по конституционно дело № 3 от 2018 г. прие, че Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, съставена на 11.05.2011 г. в град Истанбул, подписана от Република България на 21.04.2016 г. не съответства на Конституцията на Република България.
При разглеждането на делото противоконституционно правителството поддържа позицията си от 21.04.2016 г.
Министърът на правосъдието е изразил становище, че Конвенцията изцяло съответства на Конституцията и поставя най-напред задължението за предотвратяване и борба с насилието срещу жени в по-широката рамка за постигане на равнопоставеност между жените и мъжете.
Министърът на външните работи е изразил становище, че „понятията, нормите и режимът на Конвенцията са в пълно съответствие с конституционните принципи, норми и традиции“.

Прави общ преглед на действащото българско законодателство и на съществуващите международноправни ангажименти и стига до заключението, че понятията „gender“, „социално изградени роли“ и „стереотипни роли“, заимствани от социологията, не са нови нито за международноправната доктрина, нито за вътрешното право на Република България.

Министърът посочва, че в контекста на Конвенцията терминът „gender“, базиран на двата пола, мъжки и женски, отчита съществуването на социално конструирани роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество счита за подходящи за жените и за мъжете. Излага още, че Обяснителният доклад към Конвенцията изрично посочва, че терминът „gender“ не е предназначен да замести понятията „жени“ и „мъже“, а Конвенцията си служи и с понятието за биологичен пол („sex“), което показва, че понятията „gender“ и „sex“ имат самостоятелно значение.
По отношение на задълженията, които ще възникнат за Република България от ратификацията на Конвенцията, след влизането й в сила, в становището се поддържа, че те са изцяло свързани с конкретизиране на мерките по превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие в контекста на реализиране на равенството между половете. Официалната позиция на Министерски съвет го поставя в невъзможност да изпълнява задълженията си съобразно чл. 105 от КРБ- Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външна политика на страната в съответствие с Конституцията и законите на страната.
По отношение на общата политика на Министерски съвет, съобразно разпоредбата на чл. 108 КРБ носи отговорност лично министър председателят. Очевидно е, че премиерът, външният министър и министърът на правосъдието не изпълняват конституционно определените си задължения, като не носят никаква отговорност за действията си пред НС, доминирано от коалиция, която ги подкрепя в парламентарната зала.
Това поставя българския народ и неговите традиционно установени ценности в опасност, което налага извънредни мерки, за каквито само високоотговорни български политици, сред които е и Президентът на Република България, да обърнат внимание пред обществото, за да се вземат адекватни и навременни мерки за защита на нацията и предотвратяване на разпада ѝ, наложен от политическото статукво. Поведението на правителството от неговото съставяне до момента показват грубо погазване на правата на българските граждани. Международни организации при своя мониторинг свидетелстват за действия, които противоречат на това, което едно национално правителство следва да извършва, за да изпълнява конституционно определените си задължения.
В този смисъл, Добродетелната дружина Ви призовава, да предприемете незабавни действия, които да доведат до оставка на правителството.

Да сезирате Главния прокурор за незабавно търсене на наказателна отговорност и да стартирате плана за спасение на България, като с политическа воля, мъжество и себеотрицание да сторите необходимото, за да се избавим от тегобите. Българският народ ще Ви подкрепи.

27.07.2018 г.
гр. София

 

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар