Скандал! Одиторката на Киро става зам.-кмет на София, вижте „заслугите” на Гергана Москова

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Ако все още има наивници, които се надяват на нов морал в управлението на София – „надежда тука всяка оставете“ – дивашка шуробаджанащина тресе екипа на новия кмет от розовата коалиция ПП-ДБ-„Спаси София” Васил Терзиев.

Стряскащ пример за „наши-ваши” са последните зам.-кметски назначения, анонсирани от градоначалника с ДС корен. Само преди седмица – миналия четвъртък – 30 ноември, назначеният за милионер Васил Терзиев обяви гръмко имената на своите заместници. Сред тях се оказа и Гергана Москова, номинирана за заместник-кмет на Столична община с ресор „Финанси и здравеопазване“.

Тя трябва да поеме двата ресора, за които по време на Йорданка Фандъкова отговаряше Дончо Барбалов.

Коя е Гергана Москова?

Името на новата зам.-кметица не говори нищо на широката публика, но е добре позната на менте политиците от ПП, особено на комичния бивш премиер Кирил Петков.

Причината е стара като света – парите. Именно Гергана Москова е одиторът, обгрижвал фирмите на Просто Киро преди надеждата на народа за промяна да го прати на върха на политиката, където лъсна безсилието му. Гергана Москова е рекламирана като експерт с 20-годишен опит в одитни и финансови институции в областта на управлението, планирането и контрола на финансова стратегия и процес. Работила е и в Българската банка за развитие (ББР).

Narod.bg се добра и до документи, от който е видно, че дамата, сега пробутана за зам.-кмет, е одитор на редица фирми на Просто Киро, сред които „Би Ди Си” ООД и „Майкъл Кирил” ООД. Публикация на „Труд” от 2021-а пък ясно разкрива връзките между бившия премиер и одиторката.

Журналистическото разследване сочи, че до 5 май 2021 г. Кирил Петков е собственик на 90% от дяловете на дружеството “Верита” ООД. Тази фирма пък е съдружник с 50% дялово участие в “Майкъл Кирил” ООД, чийто одит е правен от Гергана Москова, както установи Narod.bg. Двете дружества притежават значителни материални активи, сред които и апетитни поземлени имоти.

“Верита” ООД притежава поземлен имот, който се намира в местността Враждебна, бул. Ботевградско шосе (непосредствено до летище „София”). “Майкъл Кирил” ООД пък притежава поземлен имот с площ 700 кв. м. в кв. Враждебна, местност Богровски песоци (непосредствено преди „Джъмбо плаза”).

Освен това в публикуван в Търговския регистър Годишен финансов отчет на “Майкъл Кирил” ООД за 2019 г., прави впечатление, че за една година дружеството е регистрирало приходи в размер на 1,876 млн. лв.

Въпреки притежаваните имоти и добрите приходи на дружеството на 5 май 2021 г. Кирил Петков продава всички притежавани от него дялове от капитала на „Верита“ ООД за символичната сума от 4500 лв., платени в брой.

Не е ясно по какъв начин е изчислена пазарната цена на дяловете и реална ли е тя. Данните в счетоводните отчети на дружествата „Верита“ ООД и „Майкъл Кирил“ ООД показват, че те нямат загуби за предходните години и не са получавали парични заеми.

Притежаваните от „Верита“ ООД и „Майкъл Кирил“ ООД недвижими имоти и други активи показват, че продажбата на дяловете на Кирил Петков от капитала на „Верита“ ООД е извършена на многократно занижена цена, което сериозно ощетява държавната хазна.

Продаването на дялове на занижена цена е класическа схема за укриване на данък върху доходите. А сделката е направена няколко дни преди назначаването на Кирил Петков за служебен министър на икономиката в служебното правителство на друг от мнимите реформатори – Стефан Янев.

Данните от счетоводните отчети на фирмите, в които Кирил Петков е имал участие, показват, че схемата за продажба на дялове и акции на многократно занижена цена вероятно не е единичен случай на укриване на налози. Но това трябва да бъде проверено от компетентните институции.

При внимателен преглед на информацията, достъпна в публичните регистри, се пораждат съмнения и за други нарушения на данъчното законодателство, извършени от дружества, които Кирил Петков ръководи пряко. Именно тук ес намесва и експертизата на Гергана Москова…

В годишния финансов отчет на „Верита“ ООД за 2014 г. има счетоводна информация за 2013 г. (Годишният финансов отчет на дружеството за 2013 г. не е публикуван).

Според наличните данни през 2013 г. дружеството е получило приходи, свързани с търговски контрагенти, в размер на 283 хил. лв. Към края на 2013 г. дружеството е обявило налични парични средства – касови наличности в лева 21 хил. лв., и касови наличности във валута с левова равностойност 136 хил. лв.

Значителният размер на касовите наличности буди съмнение спазен ли е Законът за ограничаване на разплащанията в брой при получаването на парите и след това при изразходването им и по какви причини дружеството е държало голяма сума в касата си вместо да използва услугите на българските банки.

Финансовите отчети на фирмите на Кирил Петков показват и други любопитни факти. През 2012 г. „Верита“ ООД противно на всякаква бизнес логика е реализирало разходи абсолютно равни по размер на приходите през същата година.

Реклама

Освен това за същата година през дружеството не са преминали парични потоци, свързани с реализираните приходи и разходи. Това поставя въпроса извършени ли са счетоводни манипулации с цел укриване на данъци.

През 2018 г. Кирил Петков учредява Фондация „Център за приложни изследвания и иновации“. Според публикувания в Търговския регистър Учредителен акт, дейността на фондацията е насочена към стимулиране развитието на биотехнологиите и приложната химия и утвърждаване на тяхната роля в икономическото развитие.

По принцип фондациите с нестопанска цел би трябвало да поддържат високи стандарти на прозрачност и отчетност на дейността си.

Но не е такъв случаят с фондацията на Кирил Петков. В последния публикуван финансов отчет за 2019 г. има данни и за дейността на фондацията през 2018 г.

В данните за 2018 г. са посочени „други постъпления“ в размер на 300 хил. лв., като същата сума е отразена и в графа „други плащания“.

От това не става ясно какъв е произходът на парите, по какъв начин са похарчени и дали разходите са направени в съответствие на целите на фондацията.

Прави впечатление, че Кирил Петков е учредил дружества, които според публикуваните счетоводни отчети не генерират никакви приходи.

Пример за такова дружество е „Скиноа“ ООД, учредено през 2014 г. От създаването си до момента дружеството има само счетоводни загуби и не прави никакви плащания към държавния бюджет.

Някои от дружествата, които Кирил Петков управлява, тенденциозно нарушават Закона за счетоводството, като не публикуват годишни финансови отчети в Търговския регистър.

Именно такъв е случаят с „Верита“ ООД, което системно не публикува финансовите си отчети, което допълнително поражда съмнение за укриване на извършени злоупотреби.

Съмнителни са и обстоятелствата, при които на дружеството „Волаком“ АД, на което Кирил Петков е изпълнителен директор за периода от месец май 2012 г. до август 2013 г., е издаден сертификат за инвестиции клас Б. Сертификатът е издаден на „Волаком“ АД на 29 май 2013 г. от министъра на икономиката и предоставя на дружеството редица насърчителни мерки за извършване на инвестиции.

В резултат на издадения сертификат Национална компания индустриални зони ЕАД (дружество към министерството на икономиката) е учредила в полза на „Волаком“ АД множество сервитути (право на строеж) върху недвижими имоти държавна собственост за изграждане на сгради в промишлена и бизнес зона.

Министър на икономиката по това време, който е издал сертификата на „Волаком“ АД, е Асен Василев, който сега е министър на финансите. Публично известна е свързаността на Асен Василев и Кирил Петков.

Двамата са възпитаници на един и същи университет, а по-късно са и съоснователи на Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност. Петков и Василев (едноличен собственик на капитала на „СТВ Консълтинг“ ЕООД) са съдружници в „Скиноа“ ООД от самото учредяване на дружеството през 2014 г.

Това поражда сериозни съмнения за обстоятелствата, при които на „Волаком“ АД е даден сертификат за инвеститор клас Б и как при наличието на явен конфликт на интереси е бил даден този сертификат.

Всички посочени факти говорят за извършване на редица финансови злоупотреби, укриване на данъци, нарушения на Закона за счетоводството и на Закона за ограничаване на разплащанията в брой.

Добре би било продажбата на притежаваните от Кирил Петков дялове от „Верита ООД на многократно занижена цена в сравнение с активите на дружеството да бъде проверена от компетентните държавни институции като бъде използван независим оценител, който да извърши пазарна оценка на продадените дялове, за да бъде установено с колко е ощетена държавната хазна.

Вестник „Труд“ потърсил Кирил Петков за коментар, но до редакционното приключване на броя не е получил отговор на изпратените въпроси – защо фирмата е продадена на тази цена и как е направена оценка на притежаваните от нея имоти.

Всички посочени действия на Кирил Петков поставят разумните въпроси това ли са новите лица и това ли е новият морал в политиката?

Източникът на Narod.bg пък коментира, че примитивната шуробаджанащина се дължи освен на стремежа да уредим наши хора на важни позиции и на факта, че Васил Терзиев няма никакъв екип и е принуден да взима хора от кол и въже, или всеки, който му пратят одиозните политици от неслучилата се „Промяна”.


Коментари

Коментара

There is no ads to display, Please add some

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар