Според НСИ баба Марийка всеки ден обядва свинско със зеле. Но реално – в чинията й има само зеле. Често и то липсва

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Според НСИ средната заплата у нас е 1730 лева. Тя се отнася за второто тримесечие на тази година и спрямо първите три месеца на миналата е нараснала със 7,8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 16,2%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 15,5%, и „Добивна промишленост“ – с 14,6%.

Намаление на заплатите с 2% е регистрирано в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 13,4% спрямо второто тримесечие на 2021 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ – с 21.0%, „Други дейности“ – с 19.0%, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 18.0%, предаде БНТ.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2022 г. са:
„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 4 216 лева;
„Финансови и застрахователни дейности“ – 2 739 лева;
„Добивна промишленост“ – 2 544 лева.
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
„Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1 058 лева;
„Други дейности“ – 1 185 лева;
„Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 1 262 лева.
По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2022 г. се увеличават с 34,4 хил., или с 1,5%, спрямо края на март 2022 г., като достигат 2,31 милиона. Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 30,5%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4,6%, и „Операции с недвижими имоти“ – с 4,1%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Образование“ – с 1,6% и „Строителство“ – с 1,2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 20,4 и 16,6%.
В края на юни 2022 г. в сравнение с края на юни 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 3,1 хил. или с 0,1%.

Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 5,7 хил., „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 5,6 хил., и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 4,9 хил., а най-голямо намаление – в „Преработваща промишленост“ – със 7,0 хил., и в „Строителство“ – с 5,3 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ – с 5,3%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 5,1%, и в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 4,5%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Строителство“ – с 4,1%.
Средната брутна месечна работна заплата за април 2022 г. е 1 771 лв., за май – 1 708 лв., и за юни – 1 710 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства със 7,8%, а в частния – с 15,4%.

Абонирайте се за Informiran.net!
Последвайте нашия Telegram канал: https://t.me/informiranКоментари

Коментара


loading...There is no ads to display, Please add some

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар