Сферата на услугите – най-големият работодател у нас, близо 2/3 са неети там – Бизнес

Главните новини
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Коефициентът на икономическа активност през второто тримесечие на т.г. за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 73.8%, като в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. се увеличава с 2.0 процентни пункта. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години се увеличава с 2.8 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. и достига 70.7%. Коефициентът на безработица е 4.2%, или с 1.3 процентни пункта по-нисък в сравнение с второто тримесечие на 2018 година. Обезкуражените лица на възраст 15 – 64 навършени години са 61.2 хил., или 5.2% от икономически неактивните лица в същата възрастова група. Това показват данните на НСИ за периода април-юни 2019 г.

Заетост

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3. 2628 млн., от които 1.7332 млн. мъже и 1.5297 млн. жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 54.7%, като при мъжете този дял е 60.5%, а при жените – 49.2%. През второто тримесечие на 2019 г. 2.0653 млн. души, или 63.3% от всички заети, работят в сектора на услугите, 980.2 хил. (30.0%) работят в индустрията и 217.4 хил. (6.7%) – в селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 3.6% (116.5 хил.) са работодатели, 6.5% (213.4 хил.) – самостоятелно заети лица (без наети), 89.3% (2 912.6 хил.) – наети лица, и 0.6% (20.4 хил.) – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 217.5 хил. (76.1%) работят в частния сектор, а 695.1 хил. (23.9%) – в обществения. С временна работа са 134.0 хил., или 4.6% от наетите лица.

През второто тримесечие на 2019 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 3 165.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70.7% (74.0% за мъжете и 67.3% за жените). Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 42.8% (47.5% за мъжете и 37.7% за жените). Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 75.7%, съответно 79.3% за мъжете и 72.1% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. коефициентът на заетост (20 – 64 навършени години) е по-висок с 3.1 процентни пункта, като увеличението при мъжете и при жените е почти едно и също. Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 621.1 хил., или 65.0% от населението в същата възрастова група (68.8% от мъжете и 61.5% от жените). В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 – 64 години се увеличава с 4.0 процентни пункта.

Безработица

През второто тримесечие на 2019 г. броят на безработните лица е 142 хил., от които 82.7 хил. (58.2%) са мъже и 59.3 хил. (41.8%) – жени. Коефициентът на безработица е 4.2% и в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. намалява с 1.3 процентни пункта, като при мъжете намалението е от 6.1 на 4.6%, а при жените – от 4.7 на 3.7%.

От всички безработни лица 15.1% са с висше образование, 45.1% – със средно, и 39.8% – с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно: 2.0% за висше образование, 3.4% за средно образование и 12.2% за основно и по-ниско образование.

През второто тримесечие на 2019 г. продължително безработни (от една или повече години) са 84.5 хил., или 59.5% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 2.5%, като в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. намалява с 0.7 процентни пункта. Коефициентът на продължителна безработица при мъжете е 2.7%, а при жените – 2.2%.

От общия брой на безработните лица 25.1 хил., или 17.7%, търсят първа работа. През второто тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 6.9% – с 2.4 процентни пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. При мъжете коефициентът на безработица (15 – 29 навършени години) е 7.3%, а при жените – 6.3%. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. този коефициент намалява с 3.0 процентни пункта при мъжете и с 1.5 процентни пункта при жените.

Икономическа неактивност

Общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на 15 и повече навършени години е 2.5643 млн., от които 1.0468 млн. (40.8%) са мъже и 1.5175 млн. (59.2%) са жени. Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 1.1731 млн., или 26.2% от населението в същата възрастова група. Участието в образование и обучение и личните или семейните причини са най-честите фактори за икономическа неактивност (съответно за 36.9 и 23.1% от лицата извън работната сила на възраст 15 – 64 навършени години).

Източник: inews.bg

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар