„Те си спестяват 260 хил. лв. Три дни след това законът е факт“. Началникът на ДНСК за Артекс

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) спира отново строежа на небостъргача „Златен век„. Това съобщи началникът на строителния надзор в понеделник.

В началото на 2017 г. строителят на сградата е изтеглил молбата си за презаверка на разрешението за строеж. „Ето в този документ, подписан от Мирянов, е поискано изтегляне на сумата, която са внесли за презаверката и казва, че разрешението за строеж ще бъде валидно до януари 2020 г.“, каза в интервю за Свободна Европа Влади Калинов. По този начин той си е спестил и такса от над 260 хил. лв.

260 незаконни ВЕЦ-а са построени в земя, публична държавна собственост. „С министъра на регионалното развитие ще направим до края на тази седмица, най-късно до средата на следващата докладна до Министерския съвет, за да може да бъде разследван случая и държавата да си намери правата във всички случаи, които са издадени досега“, каза Калинов.

– Какво означава решението, което взимате по отношение на сградата „Златен век“?

– Това, което твърдим категорично след преглед на цялата документация и на редица юридически становища, след преглед на действията на държавната и общинска администрация е, че всички през цялото време категорично и ясно са обяснявали, че разрешението за строеж изтича на 11 януари 2020 г.

Това означава, че строителството, което е извършено след тази дата е без разрешение за строеж и подлежи на премахване. Става въпрос за един етаж и вертикали над този етаж, които са направили.

– Това означава ли, че признавате, че поправката , известна като поправката „Артекс“ в Закона за устройство на територията (ЗУТ) е приложима към този обект?

– Категорично смятам, че това е било поведението и на общинската, и на държавната администрация тогава, когато се е случвало всичко. Тази поправка, която е направена в ЗУТ регламентира извършването на строителството. В изричен текст там е записано какъв е срокът на разрешенията за строеж от тази категория.

Разрешенията за строеж са определени като начало на изтичането на този 10-годишен срок от откриването на строителната площадка. Това нещо при „Артекс“ се е случило през 2010 г., т.е. разрешителното за строеж изтича на датата, на която те са открили строителна площадка, но 10 години по-късно, т.е. 2020 г. Такова е било поведението на общинската и държавната администрация тогава, когато се е случило всичко.

Имаме становища на регионалното министерство, на общинската администрация. Всички в подкрепа на това твърдение. Имаме и юридически становища, които потвърждават тази теза.

От всичките становища имаме две, които са изключително крайни. Едното становище говори за това, че разрешението за строеж е с изтекъл срок. Т.е. било е до 2017 г. Имаме разрешение за строеж, издадено 2007 г. В тригодишния срок не е открита строителна площадка, в 5-годишния срок не е започнало строителство. Затова се е стигнало да презаверка. Тази презаверка е 2012 г.

В текстовете на ЗУТ има категорично определена дата, от кога се броят тези 10 години. Другото становище беше за това, че разрешението за строеж важи до 2030 г. и всяка преработка на разрешението за строеж удължава срока на същото разрешение за строеж.

Небостъргачът на „Артекс“, който можеше и да не изникне без помощта на ГЕРБ

– През 2019 г. депутатът от ГЕРБ и вносител на поправката Александър Ненков каза, че поправката няма отношение към строежа, защото не може да се прилага със задна дата.

– Ние не говорим за случване със задна дата. Към датата на влизане в сила поправката ние все още имаме в сила действащо разрешение за строеж.

– В периода 2016-2017 г. се е случило нещо много интересно. През декември 2016 г „Артекс“ внасят документи за втора презаверка на строителното разрешение, но през февруари 2017 г. ги оттеглят. Защо?

– Изтеглят ги през февруари явно знаейки какво изменение в закона ще влезе. Ето в този документ, подписан от Мирянов, е поискано изтегляне на сумата, която са внесли за презаверката и казва, че разрешението за строеж ще бъде валидно до януари 2020 г. или 10 години от датата на откриване на строителна площадка.

– С това оттегляне те си спестяват и пари?

– Те си спестяват 260 238 лв. Три дни след тази дата законът е факт.

„Няма кой да ме накаже“. Прокуратурата оневини Цветан Цветанов за „Апартаментгейт“

– Смятате ли, че може да се стигне до реално събаряне на този етаж и половина, който е изграден незаконно според вас?

– Аз съм убеден в това, което правя. Ако не бях убеден, нямаше да тръгна въобще в тази посока. По случая „Артекс“ имаме две решения на Върховния административен съд. Имаме решение на ДНСК за спиране на строителството. Като причина за спирането са нарушения, които са установени като отклонения от одобрения проект.

Никъде в тези заповеди не е коментирано времетраенето на разрешението за строеж. Поради тази причина ВАС категорично е казал, че няма основание за разглеждане на сроща с разрешението за строеж, защото то е несъотносимо към делото.

– Имат ли основание „Артекс“ да искат увеличаване на строителното разрешително с две години заради това, че бяха блокирани в работата си с тази заповед?

– Единственият начин, по който можем да действаме ние като държавна институция е да спазваме закона. Никъде в ЗУТ нямаме текст, който да ни позволява да удължаваме срока по тази причина. Единственият оправомощен орган да разсъждава в тази посока е съдът.

– Но това може да се използва и като бухалка!

– За съжаление в нашето законодателство няма похват, с който административен орган може да издаде подобна заповед. Ако има злонамерено действие, защо да не може.

Проектът за „Алепу вилидж“: какво се строи на Шофьорския плаж

– Ще бъде ли съборен строежът на Алепу?

– Тук нещата трябва да се разглеждат в две посоки. Веднъж – какво точно се е случило на това място, а другата – как изобщо това може да се случва. За да могат въобще да започнат да се случват подобни строежи всичкото, което се е случило преди това, трябва да бъде обяснено и да бъде потърсена причината преди това, защото обществото не е запознато с това, което е предвидено в устройствените планове.

Тук има една ситуация, в която съгласно с всички закони – Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за опазване на биоразнообразието и т.н., всички, които касаят тази местност формално са спазени.

Имаме една рестрикция по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, в който се казва, че в такава зона не трябва да случва строителство в разстояние от 100 метра до водата. В случая ние виждаме един строеж, който се появява доста по близко, но в същия този закон са направени изключения, като този случай попада в тях. Става дума за устройствените планове, които са влезли в сила към дата на обнародване на този закон.

– Това е обектът Алепу.

– Това е той, така, както е показан от проектиралите този обект. Некоректното в този чертеж е обемът на укрепващото мероприятия, което е дадено тук. Реално виждаме, че тук е дадено едно доста по-масивно укрепващо мероприятие. Това, което установихме при проверката е, че имаме разлика между одобрения архитектурен проект и конструктивния проект, по който е изпълнявано укрепването.

Парадоксалното в случая, за първи път ми се случва откакто имам практика в тази област, е че имаме издадени две разрешения за строеж. Първият касае укрепване на това свлачище, което е направено по стандартния начин с изливни пилоти, които се изработват през сондажи и те само подпират ската.

„В крайна сметка природа няма“. Какво твърдят архитектите на строежа на Алепу

– Без клетки вътре?

– Без никакви клетки. Това разрешение не получава реализация. Няколко месеца по-късно възложителите на строежа казват с официална декларация до общината, че се отказват от неговото изпълнение. Това, което се е случило тогава е, че общинската администрация не е реагирала и е издала второ разрешение за строеж, което вече включва този вид укрепване, заедно с целия апартаментен комплекс, който се случва навсякъде.

– Имаме едно разрешение за строеж, което е само за укрепване и в един момент строителят казва на нас не ни харесва, отказваме се.

– Точно така.

– Но това отменя ли самото разрешение?

– Фактът с отмяната трябва да се случи с акт на главния архитект. Сега в момента сме в ситуация, в която един обект има две разрешения за строеж. Такова нещо не съм виждал досега. Но ето и това видяхме. Едно от тези разрешения е нищожно.

– Въпросът е кое?

– Обикновено второто, защото не е отменено първото. Трябва да има някакъв акт. По случая обаче се е сезирала прокуратурата. Тя е направила протест до съда, в който протестира второто разрешение за строеж като нищожно. Минало е на първа инстанция в Бургаския административен съд, където е потвърден протестът и второто разрешение е нищожно. Има оспорване и предстои втора инстанция.

Тук ние намеса не можем да имаме, тъй като има обект, разглеждан от съда и ние не можем да се намесваме там. Другият факт, който ми направи силно впечатление и съм недоволен от това, което се е случвало, е че ДНСК тогава не си е свършила работата в два момента. Първият е когато е трябвало да разгледа етажното разрешение за строеж. ДНСК по закон има задължение да го прави и ако намери пропуски и неправилно изготвени актове – да ги отмени.

– Вие за кое решение говорите?

– За второто.

– ДНСК как да знае, че първото е още в сила?

– ДНСК й е това работата: да следи всички документи и когато направиш проверка, че има едно разрешение, издадено за строеж да знаеш, че има и издадено предишно. Тогава би трябвало да кажеш на главния архитект: „Извинявайте, тука имате едно издадено разрешение за строеж без правно основание, тъй като вече има едно. Моля, да направите необходимите действия това да се случи, както трябва.

Прокуратурата поиска съдът да обяви за нищожно разрешението за строеж на Алепу

– Някой от ДНСК носи ли отговорност?

– Тогава не е направено. Коментарът за това какво, как се е случило е въпрос на вътрешна дисциплина. Има последващи действия, които също ме притесняват.

Ако тогава беше проверено всичко както трябва, би трябвало да се установи, че има несъответствия между архитектурната и конструктивната част на строежите и би трябвало да се потърси начин това да бъде отстранено. Т.е. ако ще се изпълнява това, което до момента е правено, то трябва да бъде отразено и на чертежите.

Следващият момент, който е дискусионен, за мен е неправилен подходът, че единственото изискване при определяне на етапното изпълнение, каквото в случая имаме – първи етап укрепване, втори етап строителство на апартаменти. Тези два етапа би трябвало да могат да се извършват самостоятелно.

Фактите обаче са различни. В първия етап са разположени асансьорни, стълбищни клетки и обслужващи помещения. Това нещо влиза в укрепването. Е, как то може да се ползва самостоятелно, след като има и друга функция! На всичко отгоре имаме и едно обстоятелство, което също е дискусионно – няма отделни конструкции между двата етапа.

Имаме една конструкция, която до момента виждаме излята. В момента железата от армировката са подгънати и очакват на следващ етап само да бъдат изправени и да започнат изливането на следващата конструкция.

 

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар