Тихият грабеж на ГЕРБ продължава, тих е защото никой не говори как се изтребва един народ

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Тихият грабеж на ГЕРБ продължава!

Леко-полеко се вдигат ток, вода, газ и всичко – горивата, продуктите и услугите!

Леко-полека НЕ СЕ ВДИГАТ ЗАПЛАТИТЕ И ДОХОДИТЕ и така имаме 30% увеличение и парите се топят. Някой хранителни продукти са увеличени с 70%, но за това не се говори, а всичко се вдига в магазините пред очите ни, но никой не протестира, никой нищо не казва и грабежът продължава!

Доходите жалки и недостатъчни да оцелявате тук и така пътят към Европа е свободен и вие излизате да си търсите работа в чужбина! В чужбина храната е далеч по-качествена и евтина, а заплащането далеч надхвърля и най-смелите мечти у нас!

И така първо единият родител изоставя децата си после идва и другият, после и децата и така се обезлюдява страната! Тихият грабеж на ГЕРБ не функция, а следствие, а кой ще издържа държавните хрантутници кой като всички са в чужбина остават най-болните, най-слабите и тези ще плащат издръжката на престъпната хунта, която е узурпирала властта?

От кого ще крадете бе разбойници, от кого?
Тихият грабеж на ГЕРБ продължава, тих е защото никой не говори как се изтребва един народ, как се съсипва една държава, как се превръща родината ни в територия за настаняване!

Време е бе хора да изхвърлим боклука и заедно всички да съхраним държавата си във вид пригоден за да я завещаем на идните!
1300 години държава и една банда мамата ни еб@ва !

Ти избираш дали да се гневиш, дали да споделиш, или да мълчиш докато водата в тенджерата се загрява!

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

One thought on “Тихият грабеж на ГЕРБ продължава, тих е защото никой не говори как се изтребва един народ

 • ПАРНОТО: ТОПЛОФИКАЦИЯ – ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОРГАН? ВЕСТНИЦИТЕ (ЕЖЕДНЕВНИЯ ЦЕНТРАЛЕН И МЕСТЕН ПЕЧАТ) – НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА МОНОПОЛИСТА И ЗА СЪДЪТ! СЪДЪТ – СВЕТАТА ИНКВИЗИЦИЯ?
  Жълтата преса – нормативните актове за Топлофикация и за Съдът, с които се уреждат топлоснабдяването и правата на потребителите в Република България?

  Вземаме лобисткия текст на чл. 150 от Закона за енергетиката:
  -„Чл. 150. (1) Продажбата на топлинна енергия от топлопреносното предприятие на клиенти на топлинна енергия за битови нужди се осъществява при публично известни общи условия, предложени от топлопреносното предприятие и одобрени от комисията, в които се определят:
  1. правата и задълженията на топлопреносното предприятие и на клиентите;
  2. редът за измерване, отчитане, разпределение и заплащане на количеството топлинна енергия;
  3. отговорността при неизпълнение на задълженията
  4. условията и редът за включване, прекъсване и прекратяване на топлоснабдяването; 5. редът за осигуряване на достъп до отоплителните тела, средствата за търговско измерване или други контролни приспособления;
  6. (нова – ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) редът и сроковете за предоставяне и получаване от клиентите на индивидуалните им сметки за разпределение на топлинна енергия по начин, удостоверяващ времето, от което тече срокът за възражение.
  (2) Топлопреносните предприятия задължително публикуват одобрените от комисията общи условия най-малко в един централен и в един местен всекидневник в градовете с битово топлоснабдяване. Общите условия влизат в сила 30 дни след първото им публикуване, без да е необходимо изрично писмено приемане от клиентите.
  3) В срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия клиентите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат в съответното топлопреносно предприятие заявление, в което да предложат специални условия. Предложените от клиентите и приети от топлопреносните предприятия специални условия се отразяват в писмени допълнителни споразумения.
  Съгласно чл.150, ал.1, т.1, при изготвянето на общите условия Топлофикация определя правата и задълженията за себе си и за клиентите си – едно търговско дружество ще определя права и задължения, т. е. ще създава закон. И го създава.
  В общите условия за продажба на топлинна енергия си записва правото да ползва нелоялната агресивна търговска практика „доставка в абонатната станция”. Записва си и задължение да публикува общите услови в един централен и един местен ежедневник. Публикуват се в ежедневниците, защото общите усровия изготвени от Топлофикация не са нормативен акт и не могат да се публикуват в „държавен вестник”.
  Поради абсолютното противоречие между разпоредбите уреждащи продажбата на топлината енергия, каквито са разпоредбите на:чл. чл. 1, 2, 37, 38а, 39, 15,130, 132 и 150 ЗЕ и нелоялната практика „доставка в абонатната станция”, описаните разпоредби са изхвърлени от съдържанието на общите условия за продажба на топлинна енергия..
  За да е пълна демагогията, в съдържанието на общите условия са оставени условията за качества на топлоснабдяването, които са в непреодолима противоречие с нелоялната практика „доставката в абонатната станция” – прилагането на едното, изключва съществуването на другото. Винаги е прилагана „доставката” – никога условията за качеството на топлоснабдяването.
  С включване в съдържанието на общите условия на нелоялната практика „доставка в абонатната станция” са отнети всички права на потребителите” – Правото на безопасност, Правото на информация, Правото на избор, Правото да бъдеш чут и са превърнати в „клиенти”, на които монополиста произвежда задължения без тяхното знание и съгласия, неограничени по размер и за неопределен срок, като на роби.
  Така изготвени „общи условия за продажба на топлинна енергия” от съдържанието на които са изхвърлени описаните разпоредби, включително: императивната материално – правна норма „продажба” и сделката „пренос на топлинна енергия, за която Комисията вече е издала лиценз „за пренос на топлинна енергия”, са одобрени от Комисията.
  Комисията притежава правомощия единствено за одобряване на „общи условия в договорите” – чл. 21, ал.1, т.4 ЗЕ, т. е. не притежава правомощия за одобряването на „общи условия за продажба на топлинна енергия” – одобрени са без правно основание.
  Решението на Комисията не е нормативен акт, поради което не е публикувано в „Държавен вестник”, т.е. Решението е документ, който не е нормативен акт, с който се одобрява друг документ, който също не е нормативен акт, и с тези нелегитимни документи, които не са нормативни актове, се уреждат обществените отношения при централизираното топлоснабдяване, които с „доставката” са превърнати в:
  1. Топлоснабдяването – в принудително/насилствено топлоДОСТАВЯНЕ.
  2. Топлоснабдителната организация – в безупречно функционираща фабрика за принудително производство на длъжници.
  3. Потребителите – в роби на Топлофикация и на Съдът.
  4. Съдът – в светата инквизиция – всеки който не е съгласен с общите условия се осъжда да заплати произволно начислената сума, плюс надбавка за оспорването.
  Така изготвените „общи условия за продажба на топлинна енергия” са публикувани в един централен и един местен вестник, с което са влезли в сила и на основание на които светата инквизиция е осъдила стотици хиляди непокорни рая.
  30.03.2019 г. тел. № 0888717118

Вашият коментар