Финансовото ведомство завиши прогнозата си за инфлацията – Финанси – Бизнес

Главните новини
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Според актуалната прогноза, която отчита силното икономическо възстановяване в глобален план и в частност в Европа през първото полугодие на 2021 г.,

реалният икономически растеж на България в края на годината ще е 4%, а през 2022 г. – 4,9%.

Прогнозата е изготвена при допускане, че изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост на България ще започне през 2022 г. Изпълнението на плана ще ускори икономическия растеж при равни други условия, се посочва в прогнозата.

Планът, по линия на който се очакват общо 12,6 млрд. евро, още не е внесен за одобрение от Европейската комисия, а наскоро премиерът каза, че нагласата е това да стане до 15 октомври.

Възможно е България да започне да изпълнява проекти, заложени в него, но финансирането едва ли ще започне до края на тази година. Одобряването на плана трае около 45 дни, ако всички въпроси са вече изчистени.

В прогнозата още се посочва, че значителните инвестиции ще увеличат нарастването на производителността в икономиката и респективно на доходите. Очаква се публичните инвестиции да бъдат подкрепени тъкмо от плана, а частните – от подобрението на икономическата среда и повишеното търсене.

Прогнозата е инвестициите да нараснат с 14%.

Потреблението на домакинствата ще има по-умерен темп на растеж през 2022 г., поради високата база от 2021 г. и лекото забавяне в нарастването на доходите. Средногодишният брой на заетите през 2021 г. ще остане почти на нивото от предходната година – увеличение с 0,1%, докато през периода 2022-2024 г. се предвижда ускорен растеж на този показател, повлиян от преустановяването на негативното влияние на COVID-19 върху икономиката и ефектите от плана за възстановяване върху заетостта и безработицата в страната.

Очаква се безработицата за тази година да е 5,5%, а за догодина – 5,2%.

Оценките за нарастването на доходите от труд в средносрочен хоризонт са ревизирани във възходяща посока. Повишението на компенсацията на един нает се прогнозира да достигне 8,8% през 2021 г. и 7,8% през 2022 г. Очакванията в есенната прогноза са за по-силно поскъпване на петрола и неенергийните суровини през 2021 г. в сравнение с допусканията през пролетта.

Нарастването на общото равнище на потребителските цени ще продължи да се ускорява и в края на 2021 г. инфлацията ще достигне 3,8%, а средногодишната инфлация 2,2%. За следващата година се прогнозира ускорение на средногодишната инфлация до 2,6%, докато тази в края на годината да се забави до 2%.

Най-силен ефект върху инфлацията се очаква да окаже прогнозираното повишение на цените на дребно на тока и парното от началото на идната година.

Повишението на цените на храните също ще се ускори до 4,4% в края на годината, не само поради нарастването на съответните международни цени, но също така и слабата реколта във връзка с лошите климатични условия през лятото. Услугите също се очаква да имат положителен принос с поскъпване от 2,6% към декември.

Източник: inews.bg

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар