Фондовете за втора пенсия управляват активи за близо 24 млрд. лева към 31 март 2024 г.

Технологии
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Частните фондове за втора пенсия управляват нетни активи на обща стойност 23 964 743 хил. лв. към 31 март 2023 година, като нарастват с 4.49% спрямо края на 2023 г. от 23 157 506 хил. лева. В същото време общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове в края на първото тримесечие е 5 024 480 души*, като техният брой нараства с 0.47% от 5 000 945 души към 31 декември 2023 година, сочат публикуваните данни от Комисията за финансов надзор (КФН). Информацията е обобщена на база на отчетите за надзорни цели, представени от пенсионноосигурителните дружества в регулатора.

Активите

От обобщените данни на КФН става ясно, че най-бързо нарастват активите на най-масовите универсални пенсионни фондове (УПФ), в които задължително се осигуряват всички родени след 31 декември 1959 година. Тези фондове отчитат ръст от 4.72% на активите си спрямо края на 2023-та година.

Следват професионалните (ППФ) и доброволните пенсионни фондове (ДПФ) с ръст за същия период от съответно 3.66 на сто и 2.50 на сто. Отчетеният ръст на доброволните пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФПС) за периода е 2.11 на сто.

Осигурените

Най-голям дял от осигурените лица е концентриран в универсалните пенсионни фондове (УПФ) – 80.40 на сто*. Лицата, осигурени в доброволните (ДПФ) и професионалните пенсионни фондове (ППФ), заемат съответно дял от 12.85 на сто и 6.55 на сто. Най-малък е делът на осигурените в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФПС) – 0.20 на сто.

Осигурените по пол

В четирите вида фондове за втора пенсия се осигуряват общо 5 014 222 лица*, от които 2 744 190 мъже и 2 270 032 жени.

Разпределение по фондове:

В УПФ – общо 4 044 200 лица, от които 2 102 270 мъже и 1 941 930 жени;

В ДПФ – общо 641 452 лица, от които 364 916 мъже и 276 536 жени;

В ППФ – общо 318 666 лица, от които 273 862 мъже и 44 804 жени;

В ДПФПС – общо 9 904 лица, от които 3 142 мъже и 6 762 жени.

Лицата, получаващи плащания от фондовете

към 31.03.2024 г. са 21 178, от които 3 013 пенсионери и 18 165 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. През първото тримесечие на 2024 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 1 916 хил. лв. за пенсии, 24 084 хил. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 103 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания. Средният размер на изплатените пенсии към 31.03.2024 г. е 231 лв., а средният размер на разсроченото плащане е 448 лв.

Класация на универсалните пенсионни фондове (УПФ) по привлечени лица и нетни активи

Десетте УПФ до 31 март на настоящата година са привлекли общо 4 044 263 осигурени лица и нетни активи в размер от 20 874 476 хиляди лева. В сравнение с края на 2023 година броят на осигурените се увеличава с 0.58% от 4 021 137 лица и с 4.72% повече активи от 19 933 819 хиляди лева към 31 декември 2023 година.

1. УПФ “Доверие” – привлечени общо 1 029 514 осигурени лица и 5 322 849 хиляди лева нетни активи, спрямо 1 030 429 осигурени лица и 5 084 839 хиляди лева нетни активи в края на 2023 година;

2. УПФ “ДСК – Родина” – привлечени 806 530 осигурени и 4 357 021 хил. лева нетни активи, в сравнение със 800 972 осигурени и 4 158 642 хил. лева нетни активи в края на 2023 година;

3. ЗУПФ “Алианц България” – привлечени общо 760 831 осигурени лица и 4 023 777 хил. лева нетни активи, в сравнение със 755 935 осигурени и 3 836 350 хил. лева нетни активи в края на 2023 година;

4. “УПФ ОББ” – привлечени общо 391 070 осигурени лица и 2 473 981 хил. лева нетни активи, спрямо 382 386 осигурени и 2 306 627 хил. лева нетни активи в края на 2023 година;

5. УПФ “ЦКБ – Сила” – привлечени общо 319 242 осигурени лица и 1 849 410 хил. лева нетни активи, спрямо 316 506 осигурени и 1 782 361 хил. лева нетни активи;

6. УПФ “Съгласие” – привлечени 356 169 осигурени лица и 1 785 555 хиляди лева нетни активи, спрямо 357 534 осигурени и 1 744 534 хил. лева нетни активи;

7. “УПФ – Бъдеще” – привлечени общо 184 605 осигурени лица и 511 271 хил. лева нетни активи, в сравнение с 186 865 осигурени лица и 499 551 хил. лева нетни активи;

8. УПФ “Топлина” – привлечени общо 104 482 осигурени лица и 292 729 хил. лева нетни активи, в сравнение с 101 991 осигурени и 278 794 хил. лева нетни активи;

9. УПФ “Пенсионно-осигурителен институт”- привлечени общо 75 525 осигурени лица и 210 527 хил. лева нетни активи, спрямо 74 348 осигурени лица и 201 018 хил. лева нетни активи;

10. УПФ “ДаллБогг: Живот и Здраве” – привлечени общо 16 295 осигурени лица и 47 356 хил. лева активи, спрямо 14 171 осигурени лица и 41 103 хил. лева нетни активи в края на 2023 година.

Класация на професионалните пенсионни фондове (ППФ) по привлечени лица и нетни активи

Десетте ППФ до 31 декември на миналата година са привлекли общо 328 861 осигурени лица и нетни активи в размер на 1 619 140 хил. лева. В сравнение с края на 2023 г. броят на осигурените се увеличава с 0.43% от 327 427 лица и с 3.66% повече активи от 1 561 986 хил. лева.

1. ППФ “Доверие” – привлечени общо 78 111 осигурени лица и 387 584 хил. лева активи, в сравнение с 77 847 осигурени и 370 824 хил. лева активи в края на 2023 година;

2. ППФ “ДСК-Родина” – привлечени общо 58 705 осигурени лица и 317 237 хил. лева активи, спрямо 58 827 осигурени и 305 964 хил. лева активи към 31 декември 20232 година;

3. ЗППФ “Алианц България” – привлечени общо 48 529 осигурени лица и 270 936 хил. лева активи, спрямо 48 058 осигурени и 259 310 хил. лева нетни активи в края на 2023 година;

4. ППФ “Съгласие” – привлечени общо 42 159 осигурени лица и 222 096 хил. лева нетни активи, в сравнение с 42 223 осигурени и 221 958 хил. лева активи в края на 2023 година;

5. ППФ “ЦКБ – Сила” – привлечени общо 31 565 осигурени лица и 155 790 хил. лева нетни активи, спрямо 31 390 осигурени и 151 873 хил. лева активи в края на 2023 година;

6. “ППФ ОББ” – привлечени общо 22 401 осигурени лица и 108 343 хил. лева активи, в сравнение с 22 233 осигурени и 103 618 хил. лева активи в края на 2023 година;

7. ППФ “Топлина” – привлечени общо 20 085 осигурени лица и 76 086 хил. лева активи, в сравнение с 20 035 осигурени и 72 368 хил. лева активи в края на 2023 година;

8. “ППФ – Бъдеще” – привлечени общо 14 793 осигурени лица и 43 216 хил. лева активи, спрямо 14 849 осигурени и 40 882 хил. лева нетни активи в края на 2023 година;

9. ППФ “Пенсионноосигурителен институт” – привлечени общо 9 139 осигурени лица и 9 184 хил. лева активи, в сравнение с 8 937 осигурени и 9 139 хил. лева активи в края на 2023 година;

10. ППФ “ДаллБогг: Живот и Здраве” – привлечени общо 3 329 осигурени лица и 12 065 хил. лева активи, спрямо 2 826 осигурени и 10 440 хил. лева активи в края на 2023 година.

Класация на доброволните пенсионни фондове по привлечени лица (ДПФ) и управлявани активи

Десетте ДПФ в края на първото тримесечие на настоящата година са привлекли общо 641 452 осигурени лица и нетни активи в размер на 1 453 261 хил. лева. В сравнение с края на 2023 г. броят на осигурените спада с 0.15% до 642 459 лица, но активите са се увеличили с 2.50% от 1 417 832 хил. лева в края на четвъртото тримесечие на 2023 година.

1. ДПФ “Алианц България” – привлечени общо 211 083 осигурени лица и 631 799 хил. лева активи, в сравнение с 210 780 осигурени и 617 126 хил. лева активи в края на 2023 г.;

2. ДПФ “Доверие” – привлечени общо 140 789 осигурени лица и 181 111 хил. лева активи, спрямо 141 174 осигурени и 176 540 хил. лева активи в края на 2023 година;

3. ДПФ “ДСК-Родина” – привлечени общо 115 639 осигурени лица и 161 726 хил. лева активи, спрямо 116 806 осигурени и 158 026 хил. лева активи в края на 2023 година;

4. ДПФ “ЦКБ – Сила” – привлечени общо 55 463 осигурени лица и 119 605 хил. лева активи, в сравнение с 55 537 осигурени и 117 732 хил. лева активи в края на 2023 година;

5. ДПФ “Съгласие” – привлечени общо 50 213 осигурени лица и 103 041 хил. лева активи, в сравнение с 50 218 осигурени и 104 666 хил. лева активи в края на 2023 година;

6. “ДПФ ОББ” – привлечени общо 45 777 осигурени лица и 217 889 хил. лева активи, спрямо 45 812 осигурени и 208 410 хил. лева активи в края на 2023 година;

7. ДПФ “Топлина” – привлечени общо 11 243 осигурени лица и 14 651 хил. лева активи, в сравнение с 11 222 осигурени и 14 079 хил. лева активи;

8. “ДПФ-Бъдеще” – привлечени общо 7 460 осигурени лица и 18 558 хил. лева активи, в сравнение със 7 375 осигурени и 17 212 хил. лева активи в края на 2023 година;

9. ДПФ “ДаллБогг:Живот и Здраве” – привлечени общо 3 345 осигурени лица и 3 855 хил. лева активи, спрямо 3 097 осигурени и 3 055 хил. лева активи в края на 2023 година;

10. ДПФ “Пенсионно-осигурителен институт” – привлечени общо 440 осигурени лица и 1 026 хил. лева активи, спрямо 438 осигурени и 986 хил. лева активи в края на 2023 година.

Забележка: На пенсоинноосигурителния пазар като доброволен пенсионен фонд по професионални схеми (ДПФПС) работи само един фонд – ДПФПС “ДСК – Родина”, който е привлякъл през първото тримесечие на настоящата година общо 9 904 осигурени лица и 17 866 хил. лева активи, спрямо 9 922 осигурени и 17 496 хил. лева активи в края на 2023 година.

*Едно лице може да се осигурява и в четирите вида пенсионни фондове, затова има разлика.

Източник/ци: gong.bg, dir.bg


Коментари

Коментара

There is no ads to display, Please add some

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар