Мъж откри скиминг устройство на банкомат в София

skrimingФейсбук потребителят Стефан Митев откри скиминг устройство за кражба на данни от банкова карта на банкомат в София. Историята си, придружена от видеоклип, той разказа в социалната мрежа.

Уникално ВИДЕО от архивите! Слави към генерал Радев: Ти ще станеш политик – рано или късно

radУникален видео запис излезе от архивите от 2008 г. На него се вижда как тв водещият Слави Трифонов пророкува, че ген.…

Китайска манекенка се казва Бай Хуй (снимки)

Бай Хуй в България може да звучи доста цинично, но в Азия мъжете произнасят това словосъчетание със замечтан поглед. Причината – една от най-красивите манекенки в Тайван и Китай носи това звучно име, пише “Новинар”.…

Дете с лицева аномалия проговори след работа с логопед от Центъра във „Виница“ във Варна

ЛогопедБоряна е на 4 години. Говори отчетливо и разбираемо дори за непривикнали към говор на деца с вродени цепнатини на устните и небцето.…

13 неща които ви дърпат назад в живота. Отървете се от тях незабавно!

Защо едни хора са по-щастливи от други?

Защо са по-успели, защо нещата винаги им се получават?

Може би е късмет, може би е съдба, а може би е просто въпрос на нагласа и… правилно поведение!…

Британското разузнаване набира шпиони за борба с тероризма

Âåëèêî Òúðíîâî (22 ñåïòåìâðè 2016) Âåëèêî Òúðíîâî å öåíòúð íà òúðæåñòâàòà çà îòáåëÿçâàíå íà 108 ãîäèíè îò îáÿâÿâàíå íà Íåçàâèñèìîñòòà íà Áúëãàðèÿ. Ïðîÿâèòå çàïî÷íàõà ñ òúðæåñòâåíà ëèòóðãèÿ â öúðêâàòà "Ñâåòè 40 ìú÷åíèöè" è ñ âîåíåí ðèòóàë íà êðåïîñòòà "Öàðåâåö". Ïðåñôîòî-ÁÒÀ ñíèìêà: Äàíèåë Éîðäàíîâ (ÏÊ)

Британската служба за външно разузнаване МИ-6 започва да набира още около хиляда служители за борбата срещу глобалния тероризъм, съобщи в. “Таймс”.…

Интелигентните хора си лягат късно, оставят бъркотия навсякъде и използват нецензурирани думи

Интелигентен човекАко сте прекарали по-голямата си част от детството в разхвърляна спалня, водели сте непрестанна война с родителите си всеки път, когато те са настоявали да си легнете рано, и смятате, че няма нищо по-хубаво от нецензурирана дума, то поздравления.…

Инициативата “Стара хартия за нова книга” събра десетки деца в центъра на София

fcf05107c89b4bb8fe8b376878c530b1Броени дни преди началото на учебната година, инициативата “Стара хартия за нова книга” събра десетки деца в центъра на София. Събитието протича под надслова “Почисти и прочети”, а програмата е съпътствана от екоработилница и еко-театър, множество награди, и разбира се много настроение с музика и танци.…