IQOS ILUMA е важен етап от трансформацията на Филип Морис Интернешънъл

Технологии
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Масимо Андолина е президент за Европа на Филип Морис Интернешънъл. С него разговаряме за най-новия продукт на компанията в България, мисията за бъдеще без дим и цената на бездействието.

IQOS ILUMA е продуктът с главна роля във вашето портфолио и той вече е в България. Как ще промени пазара на бездимни алтернативи в страната и в целия ЕС ?

Нашата най-иновативна бездимна алтернатива досега, IQOS ILUMA, олицетворява ангажимента на Филип Морис Интернешънъл към изграждане на бъдеще без дим. Ние се вслушваме в обратната връзка от потребителите и надграждаме своите научни изследвания и развойна дейност, за да предоставяме подобрени бездимни алтернативи с потенциал за намалена вреда на всички онези пълнолетни пушачи, които не се отказват и все още продължават да пушат цигари.

Европа има ключово значение в нашия път към бъдеще без дим: през последните осем години пуснахме различни бездимни алтернативи – на повечето европейски пазари – устройства за нагряване на тютюн, на някои – също и електронни цигари, а отскоро и други никотинови продукти. По този начин разширяваме възможностите за пълнолетните пушачи да преминават на тези бездимни продукти, вместо да продължават да пушат цигари. Горд съм с това, че за цялата 2022 г. нетните ни приходи от бездимни изделия вече надхвърлят 40% от нетните приходи в региона и че с бързи темпове се приближаваме към реализирането на нашата амбиция – най-късно до 2025 г. да се превърнем в регион, в който приходите ни да са предимно от бездимни продукти.

Пускането на пазара на IQOS ILUMA представлява съществен етап от бездимната трансформация на компанията и важна промяна за милионите потребители на IQOS по света, включително в България и Европа. Най-иновативната ни бездимна алтернатива е главен герой в следващата глава от трансформацията на компанията.

Какви са резултатите на IQOS ILUMA на другите пазари в Европейския съюз?

В Европа потребителите на водещата ни бездимна алтернатива са вече милиони, а пазарният ни дял се доближава до 10% средно за региона. Това се дължи и на устройствата от серията IQOS ILUMA, които в момента се предлагат на повечето пазари в Европа и на 27 пазара в света, с което бележим ускорен темп на пренасочване от традиционните цигари към новите бездимни алтернативи. В Европа продуктът вече е достъпен за над 80% от потребителите на предишните модели на IQOS, а от скоро и за пълнолетните потребители в България.

Нашата трансформация се осъществява на висока скорост. През 2020 г. – шест години след като през 2014 г. IQOS стартира за първи път на пазара в Италия – достигнахме до историческите един милион пълнолетни потребители в тази страна. Три години по-късно през 2023 г. не сме далеч от това да достигнем до над 2.5 милиона потребители – това са хора, които иначе биха продължили да пушат цигари.

Филип Морис Интернешънъл се движи уверено към реализацията на своята мисия за бъдеще без дим. Бихте ли предоставили малко повече информация за постигнатите резултати досега?

Ние вървим уверено към реализиране на нашата визия – компанията да се превърне в компания, която предлага предимно бездимни продукти и в крайна сметка да прекрати производството на цигари. Днес в света има над 27 милиона потребители на IQOS, като нашата цел е поне 40 милиона пълнолетни пушачи да са преминали на нашите бездимни алтернативи до 2025 г., които в момента се предлагат на 82 пазара и формират 36.2% от общите нетни приходи на Филип Морис Интернешънъл през третото тримесечие на 2023 г. През последните 15 години компанията ни е инвестирала над 10.5 млрд. долара в развойна дейност, научна оценка, производство, търговска реализация и непрекъснати иновации за нашите бездимни изделия. Днес сме горди, че можем да предложим портфолио, включващо множество категории, научнообосновани и потенциално по-малко вредни алтернативи на цигарите – с различни принципи на работа, различни технологии, в различни ценови сегменти, така че да отговорим на различните предпочитания и нужди на пълнолетните пушачи, които не спират да пушат. Макар че трансформация от такъв мащаб и сложност не може да се осъществи изведнъж, тези много обнадеждаващи резултати ни дават увереност, че вървим в правилната посока.

Над 1 млрд. души по света продължават да пушат. Защо според Вас прилаганите в момента традиционни мерки за ограничаване на тютюнопушенето по света не са достатъчни?

Според прогнози на Световната здравна организация, в близките години броят на пушачите в света ще остане около 1 млрд. души. Повечето от политиките, поставящи фокуса единствено върху спиране на пушенето, са наследство от времената, когато на пазара не съществуваха бездимните алтернативи, които се предлагат към настоящия момент – изборът е много по-голям, както от електронни цигари и нагреваеми тютюневи изделия, така и от никотинови продукти за орална или друга форма на употреба. Трябва да подчертая, че традиционните мерки за ограничаване на тютюнопушенето чрез превенция и спиране имат много важна роля за намаляване на процента на пушачите и те ще останат валидни и занапред, но не може да бъде пренебрегнат огромния потенциал на по-прагматичните регулаторни и здравни подходи, които включват, освен съвети за спиране на пушенето, и насърчаване на пълнолетните пушачи, които ще продължат да пушат, да преминат на бездимни алтернативи. Те представляват едно ново и ефективно средство за постигане на бездимно бъдеще на много места по света.

През 80-те години нивата на тютюнопушене в Швеция бяха 35%. Днес Швеция е на път да се превърне в напълно бездимна държава цели 17 години преди 2040 година, каквато е целта в Европейския съюз, докато всички останали държави в ЕС няма да успеят да направят това до тази дата. Вече знаем, че достоверната информация и достъпът до бездимни алтернативи са фактор, който допринася за това много пълнолетни пушачи да направят информиран избор да преминат на потенциално по-малко вредни алтернативи, когато имат такава възможност. Това без съмнение е ефективен подход, особено когато прилаганите години традиционни мерки за ограничаване на тютюнопушенето не дават очаквания резултат.

Време е правителствата и международните здравни институции да обърнат подобаващо внимание на подхода за намаляване на вредата, като основен компонент при регулацията на тютюна, ако наистина са решени да се постигнат целите за бездимни държави.

Когато става дума за регулации, често правителствата не отчитат научните данни и понякога взимат решения въз основа на политически или идеологически пристрастия. Как се отразява това на хората и на общественото здраве?

Казано просто, когато политиците неглижират надеждните научни данни в подкрепа на бездимните алтернативи, лишават пълнолетните пушачи, техните близки и обществото като цяло от по-добър избор с потенциал за намаляване на вредата от тютюна. Благодарение на напредъка в науката и технологиите, включително и напредъка, отбелязан вследствие на нашите значителни инвестиции от 2008 г. насам, вече има широка гама от бездимни алтернативи на пушенето на цигари, зад които стои науката. Ако не се обръща внимание на науката и базираните на нея иновации, това не помага за подобрение на общественото здраве. Това ние наричаме “цената на бездействието”. Кой ще поеме отговорността за това, че милиони хора – пушачи ще продължат да пушат, защото не е възприет базиран на науката подход за намаляване на вредата от тютюнопушенето?

Каква е ролята на различните пазари в този процес? Можете ли да дадете примери на държави, които са възприели подхода за намаляване на вредата от тютюна и където вече се постигат добри резултати от гледна точка на общественото здраве?

Бездимното бъдеще може да се превърне в реалност, само ако всички, които споделят тази амбиция, обединят своите усилия. След десетилетия, в които се прилагат само традиционните мерки за контрол на тютюна, е настъпило времето да се признае честно, че тези мерки имат своите ограничения и да се включи подхода за намаляването на вредата като допълващ компонент.

За щастие все повече здравни власти, експерти и правителства разбират ролята на бездимните алтернативи, като опция в полза на пълнолетните пушачи и общественото здраве. Някои държави предприемат конкретни стъпки в тази посока: България, например, е една от страните, които отчитат различното естество на бездимните алтернативи и въведоха строги правила за предоставяне на потребителите на информация за нивото на риска само, когато е подкрепена от научни данни. Други такива държави са Великобритания с програмата за премахване на тютюнопушенето до 2030 г., Гърция и Чехия – включиха подхода за намаляване на вредата в законодателството си за контрол върху тютюна, САЩ чрез решенията на FDA за продукти с модифициран риск и др. И, разбира се, Швеция, както споменах по-рано, е безспорният пример от реалния живот за ефективна политика за намаляване на вредата от тютюна с отчитане на резултати за най-ниска заболеваемост от болести, причинени от тютюнопушенето.

С подкрепата на:
Филип Морис България

Източник/ци: gong.bg, dir.bg


Коментари

Коментара

There is no ads to display, Please add some

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар