Исторически момент! Първият влак в България, който регулярно ще вози биомаса, направи първата доставка!

Доставките ще бъдат осъществявани от частната жп компания ТБД товарни превози

На 28 юни бе осъществен първият жп курс на частната компания ТБД Товарни превози, която инвестира над 6 000 000 евро в нов подвижен състав.