Деян Николов от “Възраждане”:  Нека насърчаваме истинско равенство, като предоставяме равни възможности, а резултатите са следствие от личния избор

“Днес Столичният общински съвет прие решение за включване на СО в проект за анализ и пропагандиране на равенството между половете в работната среда.…